Avioero

Avioero


Avioprosessi ;Vaihe 1


Vireilletulo

Avioero tulee virallisesti vireille, kun hakemus avioeron saamiseksi jätetään käräjäoikeudelle. Avioerohakemus tehdään aina kirjallisesti ja hakemuksen voi jättää vain toinen puolisoista tai puolisot yhdessä.


Yhteiselämän päättäminen

Avioerohakemuksen yhteydessä voi tehdä vaatimuksen myös yhteiselämän päättämisestä.

Tällöin käräjäoikeus selvittää viran puolesta lasten elatukseen, huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät asiat.

Tiedoksiantaminen

Mikäli vain toinen puolisoista hakee eroa, annetaan avioerohakemus toiselle tiedoksi.

Tiedoksiantaminen tapahtuu joko postitse tai haastemiehen tuomana haasteena.

Postitse tapahtuvassa tiedoksiannossa vastaanottaja allekirjoittaa ja palauttaa tiedoksiantotodistuksen ja lähettää sen takaisin käräjäoikeudelle.

Jos tiedoksiantoa ei pystytä tekemään postin kautta, tulee haastemies tuomaan tiedoksiannon asianosaiselle. Tiedoksiantoon kuluu yleensä 2-4 viikkoa.

Joskus toista puolisoa ei tavoiteta, jolloin käräjäoikeus julkaisee virallisessa lehdessä haasteen, ja tämä sitten kestääkin pitkään.

Toinen puoliso ei käytännössä voi vastustaa erohakemusta, eli kummallakin on oikeus hakea eroa ja myös se saada.

Jos kuitenkin toinen piileskelee tai on kokonaisuudessaan kadonnut, ei ero etene ennen tiedoksiantoa mitenkään. Toivottavasti näin ei käy sinulle.

Harkinta-aika

Mikäli puolisot jättävät yhdessä avioerohakemuksen, sen jättöpäivä tarkoittaa myös harkinta-ajan, 6-12 kk, alkamista. Jos vain toinen puolisoista on hakijana, alkaa harkinta-aika vasta siitä, kun toinen puoliso saa tiedon hakemuksesta.

Avioerohakemuksen jättöpäivä tai tiedoksiantopäivä voi toisaalta tarkoittaa myös välitöntä eroa, jos puolisot ovat asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta.

Ositusperuste

Avioerohakemuksen jättämispäivä eli vireilletulopäivä on osituksen kannalta hyvin merkityksellinen.

Paitsi, että vireilletulo luo ositusperusteen, se myös määrittää, mikä omaisuus osituksessa otetaan huomioon.

Avioeroprosessi; Vaihe 2

Vaihe 2. tarkoittaa toista hakemusta harkinta-ajan jälkeen, joka johtaa lopulliseen eroon.

Toisen vaiheen hakemus tehdään myös kirjallisesti ja hakemuksen voi tehdä toinen puolisoista tai puolisot yhdessä.

Mikäli vain toinen puolisoista hakee lopullista eroa, annetaan hakemus tiedoksi samoin kuin 1. vaiheessakin.


Lasten huolto ja tapaaminen

Viimeistään tässä vaiheessa tuomioistuimen on omasta aloitteestaan otettava käsiteltäväksi kysymys siitä, miten puolisoiden lasten huolto ja tapaamisoikeus olisi lapsen etua silmällä pitäen järjestettävä.

Jos asioista ei ole saatu sovittua, on käsittely käytännössä normaali oikeudenistunto, jossa asianosaiset esittävät omat näkemyksensä ja perustelunsa kyseisistä asioista ja käräjäoikeus antaa erillisen tuomion lasten asioista.

Avioerotuomio

Avioeroprosessin 2. Vaihe päättyy käräjäoikeuden tuomioon, jolla käräjäoikeus tuomitsee puolisot avioeroon. Tuomiopäivä on virallinen avioeropäivä, jolloin avioliitto purkautuu.

Virallinen avioeropäivä määräytyy täysin käräjäoikeuden aikataulujen mukaan, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia omaisuuden jakoon liittyen.

Voimassaoleva avioliitto on uuden avioliiton este, joten ilman oikeusvaikutusta avioeropäivä ei kokonaan ole.


Avioeroprosessin hoitaminen itse

Avioeroprosessin voit hyvin hoitaa alusta loppuun itse. Se on suositeltavaakin, koska lakimiehen tuntilaskutus on yleisemmin 200-350 euron välillä.

Avioero ja omaisuuden jako -verkkokurssimme avulla pystyt tekemään tarvittavat avioerohakemukset käräjäoikeudelle säästät siinäkin jo satoja euroja.

Apua riitelyyn ja omaisuuden jakoon

Todella harvoin on avioeroja, joissa ei mistään asiasta riideltäisi. Riidan syyt ennen avioeroa ovat moninaisia, eikä riitely suinkaan pääty avioerohakemukseen. Oikeastaan vasta siitä se täysillä yleensä alkaakin.

Yleisimmät riidan aiheet ovat asuminen, lapset ja omaisuuden jako.

Omaisuuden jakoa koskevat riidat ovat yleensä suurimpia kustannuksia aiheuttavia. Ei ole ollenkaan harvinaista, että riitely maksaa 5.000- 25.000 euroa. ”Helpoissakin” tapauksissa kustannukset ovat 2000-3500 euroa.

Valitettavasti suurin osa joutuu maksamaan riitelyn itse, koska oikeusturvavakuutukset eivät kata avioeroriitoja ja aika harvalla on mahdollisuus saada oikeusapu valtion varoilla ilmaiseksi. Tämän vuoksi kehitimme verkkokurssit, joiden avulla voit tehdä asioita mahdollisimman paljon itse.

DIY LAKIPALVELUN VERKKOKURSSIT

Avioero ja omaisuuden jako; peruskurssi

Peruskurssi antaa sinulle hyvät teoreettiset tiedot ja käytännön vinkit omaisuuden jakoon ja siihen, mitä ylipäätään kannattaa tehdä ja mitä ei.

Kurssi auttaa hoitamaan sinua itse sekä avioeroprosessin että omaisuuden jaon.

Avioero ja omaisuuden jako; jatkokurssi '

Peruskurssin käynyt voi halutessaan siirtyä jatkokurssille, jossa on allaolevat Premium-kurssin edut.

Avioero ja omaisuuden jako; Premium

Premium- kurssilla tutkitaan peruskurssia syvällisemmin omaisuuden jakoa, neuvottelustrategioita sekä ammattilaisen käyttämiä ratkaisutekniikoita.

Lisäksi kurssilla on työkaluja, joiden avulla voit tehdä omaisuuden luetteloinnin, koti-irtaimiston jaon, osituslaskelman sekä jakosopimuksen aivan valmiiksi asti vaivattomasti, nopeasti ja oikein.

Premium-kurssilla on myös mahdollisuus myös esittää kysymyksiä kokeneelle lakimiehelle, mikäli jokin asia jää epäselväksi.

Tule verkkokauppaamme tutustumaan kursseihin tarkemmin!

Nyt Avioero ja Omaisuuden jako- peruskurssi 39 € (normaalihinta 79 €)